Le Mini...Je te Veux Glamour Belt bagLe Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Pre-Order

                         

L e Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Silver Moonlight Double sided sequinned handbag

$640
Le Mini...Je te Veux Glamour Belt bagLe Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Pre-Order

                         

L e Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Midnight Blue Double sided sequinned handbag

$640
Le Mini...Je te Veux Glamour Belt bagLe Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Pre-Order

                         

L e Mini...Je te Veux Glamour Belt bag

Power Pink Double sided sequinned belt bag

$640
Le Petit...Je te Veux Glamour bagLe Petit...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Petit...Je te Veux Glamour bag

Silver Moonlight Double sided sequinned handbag

$740
Le Petit...Je te Veux Glamour bagLe Petit...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Petit...Je te Veux Glamour bag

Power Pink Double sided sequinned belt bag

$740
Le Petit...Je te Veux Glamour bagLe Petit...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Petit...Je te Veux Glamour bag

Midnight Blue Double sided sequinned handbag

$740
Le Grand...Je te Veux Glamour bagLe Grand...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Grand...Je te Veux Glamour bag

Silver Moonlight Double sided sequinned handbag

$890
Le Grand...Je te Veux Glamour bagLe Grand...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Grand...Je te Veux Glamour bag

Midnight Blue Double sided sequinned handbag

$890
Le Grand...Je te Veux Glamour bagLe Grand...Je te Veux Glamour bag

Pre-Order

                         

L e Grand...Je te Veux Glamour bag

Power Pink Double sided sequinned belt bag

$890